Aalborg Universitet satser på jazzen

Center for Dansk Jazzhistorie er netop blevet en realitet, idet Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet har etableret et nyt videns- og forskningscenter, som skal arbejde med den danske jazzmusik og dens historie.

Lagt online: 28.11.2006

Formålet med Center for Dansk Jazzhistorie (CDJ) er ikke kun at forske i dansk jazz, men i lige så høj grad at indsamle tilgængeligt kildemateriale af enhver art, som har relation til dansk jazz; det gælder i første omgang bl.a. musikken selv (plader, CD’er, radiooptagelser, privatoptagelser) samt den danske litteratur om jazzen (bøger, tidsskrifter, artikler).

Et af CDJ’s særlige satsningsområder bliver en omfattende indsamling af interviews med danske og andre herboende jazzmusikere samt andre ildsjæle, som har haft betydning for det danske jazzmiljø. I tilknytning til disse interviews er det desuden hensigten at indsamle nyttige materialer fra musikernes private gemmer, scrapbøger, fotos, noder, båndoptagelser osv; med hele dette flerårige projekt vil CDJ med tiden opbygge en omfattende kildesamling for den videre forskning i dansk jazzhistorie.

Et andet af CDJ’s satsningsområder bliver jazzmiljøerne i provinsen, som i den store historie er et overset kapitel. I første omgang vil centeret tage fat på jazzen i Aalborg fra 1920’erne og frem til i dag. Det bliver historien om hvordan jazzen har indgået i byens kultur- og natteliv gennem tiderne, fra det blomstrende restaurationsmiljø i 1920’erne og 30’erne, de store danseetablissementer i 40’erne, amatørmusikernes klubmiljø i 50’erne og 60’erne, op til de seneste årtiers festivalkultur, events osv. Historien om musikmiljøerne vil blive skrevet i det perspektiv, som er aktørernes, dvs. musikernes og publikums.

CDJ er samtidigt primus motor i et nyetablerede Jazznetværk. Netværket omfatter en række institutioner og enkeltpersoner over hele landet, som er beskæftiget med forskning eller formidling på området, og det giver således netværkets deltagere rige muligheder for at etablere samarbejde med andre og koordinere arbejdet med den danske jazzhistorie.

Fakta

  • Center for Dansk Jazzhistorie er hjemmehørende under Institut for Sprog, Kultur og Æstetik ved Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet.
  • Centeret vil blive etableret i egne lokaler til januar 2007, hvor også centerets egen omfattende jazzsamling vil være tilgængelig for offentligheden.

Kontakt

  • Tore Mortensen, Centerleder, Center for Dansk Jazzhistorie, Telefon: 9635 9104, E-mail: tore@hum.aau.dk