Aalborg Universitet åbner Karrierecenter

Aalborg Universitet åbner fredag den 10. november kl. 13.30-15.00 officielt dørene til ét Karrierecenter, hvor alle medarbejdere og aktiviteter nu samles i én enhed, meget tæt på de studerende! Karrierecentret har lokalitet på Fibigerstræde 15 på AAU’s campus i Aalborg Øst. Snoren til Karrierecentret bliver klippet over kl.13.30 af AAU’s prorektor, Hanne Krogstrup.

Lagt online: 06.11.2006

Karrierecentret oplever et øget behov fra de studerende om at kunne orientere sig om deres karrieremuligheder - vi havde i 2005 næsten 20.000 hits på vores website. Der er også sket et øget fokus fra arbejdsgivere om et stort rekrutteringsbehov efter nyuddannede.

Denne ”vind i sejlene” ønsker Karrierecentret at markere. Derfor inviteres samarbejdspartnere og pressen til at deltage i denne glædelige begivenhed.

Karrierecentret skiftede navn tidligere på året fra at hedde Erhvervsvejledningen til Karrierecentret. Dette for at signalere over for AAU’s studerende og snart-færdiguddannede, at de fremover på ét sted kan hente inspiration og vejledning til deres karriereudvikling og til det arbejdsmarked, som de en dag bliver en del af.

Karrierecentret tilbyder også fremover individuel vejledning, samarbejde med mange virksomheder og organisationer omkring praktik, job og arrangementer, såvel med lokale som nationale virksomheder og organisationer. Karrierecentret er sekretariat for en Karrieremesse med deltagelse af 70 virksomheder og organisationer hvert år i begyndelsen af marts og afholder meget velbesøgte jobsøgnings- og kompetenceafklaringskurser samt andre karriereorienterede arrangementer, således at de studerende bliver godt rustede til at entrere arbejdsmarkedet.

Yderligere oplysninger