40 år i forskning – 30 år på AAU

I dette efterår kan professor Kai Borre både fejre sit 40 års jubilæum i statens tjeneste og 30 års ansættelse ved Aalborg Universitet. Hans omfattende indsats inden for landmåling, GPS-teknologi og AAU’s udvikling har altid været på forkant med tiden.

Lagt online: 30.10.2006

Kai Borre, der fejrer både 40- og 30-års-jubilæum i efteråret, har haft enorm betydning for moderniseringen af faget landmåling både i Danmark og internationalt, og han har været med til at præge AAU’s udvikling siden midten af 70’erne.

Som nyuddannet landinspektør blev Kai Borre i 1966 tilknyttet Geodætisk Institut og derefter Københavns Universitet, hvorefter han søgte udenlands og tilbragte et år i Østrig på Wien og Graz Technische Hochschule. Dette ophold førte efter Kai Borres egen opfattelse til hans bedste videnskabelige arbejde, som blandt andet blev anerkendt i de højeste sovjetiske statistikkredse. Efter endnu et kort ophold på Geodætisk Institut lokkede et professorat i landmåling på det unge Aalborg Universitetscenter, hvor Kai Borre således kan fejre 30 års jubilæum 1. november i år. På AAU har Kai Borre sat mange tydelige fingeraftryk med deltagelse i de styrende organer og som medlem af en lang række udvalg.

Det var en interessant udvikling, hvor universitetet kom gennem en fase med tætte bånd til fagbevægelse og lokale foreninger, en fase med støt stigende studentertilgang på grund af de moderne undervisningsformer. Og nu gennemlever vi en fase, hvor universitetet søger en international status, siger Kai Borre om den universitetsudvikling, han selv har oplevet på tæt hold.

Borre blev underviser på landinspektørstudiet, der dengang havde ringe tradition for forskning, undervisningen skulle tilpasses en ny tid, og der skulle nyt undervisningsmateriale til. Efter at have brugt hundredvis af fritimer, udgav Kai Borre selv den nødvendige lærebog i landmåling i 1990. Denne indsats var en af årsagerne til, at han som den første fik prisen som "Årets Underviser" ved Aalborg Universitet i 1990. Senere fulgte flere lærebøger, hvoraf flere er hits på verdensplan. Radaren, de elektroniske instrumenter og den elektroniske registrering af måledata ændrede hele fundamentet for landmåling i anden halvdel af det 20. århundrede. Kai Borre har selv deltaget aktivt med nye initiativer, blandt andet ved at etablere Dansk GPS Center, der i ti år har hjulpet dansk industri samt etableret en engelsksproget uddannelse i GPS Technology.

Kai Borre har sat spor i både ind- og udland med ophold i Østrig, på MIT og Stanford University i USA og gennem et langt litauisk samarbejde.
- Da jeg kom på arbejde den 21. marts 1991, sad der en herre og ventede på mig. Han kom fra Vilnius Tekniske Universitet og ville tale med mig om faglige forhold, fortæller Kai Borre om den uventede samtale, der åbnede en speciel faglig indsats i Litauen. Projektet fik millionstøtte fra Østlande-puljen, og kontakterne til Baltikum er tætte den dag i dag. Samarbejdet har med Borres egne ord betydet en udvidelse af hans syn på mennesker og kultur, og i øjeblikket arbejder han endda på at arrangere en tur til studier af litauiske kirker og kirkeinventar.

De kommende år vil den 64-årige professor blandt andet bruge på at introducere det nye europæiske positioneringssystem Galileo herhjemme, men det er svært. De officielle ambitioner om Danmark som en førende IT-nation mener han nemlig ikke at mærke meget til.
- Dansk GPS Center er blandt de tre ledende centre i Europa, og alligevel er det utroligt vanskeligt at udnytte denne viden på national plan, forklarer Kai Borre, der i stedet prøver at gøre projektet internationalt.

Kai Borres 40 års jubilæum i statens tjeneste blev markeret fredag den 13. oktober ved et mindearrangement for hans gamle mentor, statsgeodæt Torben Krarup. Borre har netop udgivet en Krarup-bog, der har været ti år undervejs. Kai Borre er født i Kolding, opvokset i Birkelse, Øster Han Herred og bor i dag i Fjellerad syd for Aalborg. Han blev student fra Ålborghus Statsgymnasium i 1961, og overværede rektor Carl Willum Hansens translokationstale, som senere førte til oprettelsen af Aalborg Universitet.

Kontakt

  • Professor Kai Borre, Aalborg Universitet, tlf. 96 35 83 62