Studieoptag på AAU: Sundhed, bæredygtighed og de ’sikre’ valg er populære

Studieoptag på AAU: Sundhed, bæredygtighed og de ’sikre’ valg er populære

4351 studerende bliver i dag tilbudt optagelse på Aalborg Universitet – et lille fald fra sidste års optag, der var præget af COVID19-situationen. AAU’s fokus er at opnå de rigtige match mellem studerende, studie og samfundets behov, siger prorektor Anne Marie Kanstrup.

Selv om flere har søgt i år, så er lidt færre blevet tilbudt studieplads på Aalborg Universitet (AAU) i 2021. I alt 4351 ansøgere blev natten til onsdag tilbudt en studieplads på en af AAU’s uddannelser i alt fra robotteknologi til musikterapi. Det er et lille fald siden sidste år, der både skyldes flere afviste og fraværet af ekstra studiepladser, der blev udbudt ekstraordinært sidste år på grund af COVID19-situationen.

I alt falder antallet af tilbudte studiepladser med 210 siden sidste år, men fratrukket de ekstraordinære covid-19-studiepladser fra 2020, lander det på 140 færre svarende til et lille fald på 3,1 %. Og det er en fin udvikling, siger Anne Marie Kanstrup, der er prorektor på AAU.

- Vi skal hele tiden blive bedre, ikke nødvendigvis større. Det er et klart mål for Aalborg Universitet at uddanne til fremtidens arbejdsmarked. Der skal være et match mellem de kandidater, vi leverer, og samfundets behov, ligesom der også skal være et match mellem den enkelte studerende og deres studie, siger prorektor på AAU, Anne Marie Kanstrup.

Det samfundsnyttige og det sikre trækker

Blandt de uddannelser, som stiger mest, findes de i forvejen store og kendte studier som psykologi, medicin og jura, ved siden af mindre studier som Sundhedsteknologi og Bæredygtig Energiteknik, der i år stiger kraftigt med hhv. 61 % og 30 % flere tilbudte studiepladser. Prorektor Anne Marie Kanstrup ser en årgang, som er bevidste om deres ansvar for at præge verden i en positiv retning.

- Mange søger mod uddannelser, der kan bidrage til at løse to af vor tids store kriser – klima og sundhed. Det er vi glade for. Vi uddanner med udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra det samfund, vi er en del af. Samtidig har flere valgt de mere traditionelle uddannelser som jura – uddannelser, der er så populære, at vi ikke kan optage alle. Vi har derfor også et ansvar for som universitet at fortsætte de sidste års positive udvikling og tiltrække endnu flere studerende til de uddannelser, der har ledige studiepladser og som erhvervslivet efterspørger, f.eks. inden for STEM-området, siger Anne Marie Kanstrup.

Stadig mulighed for at søge

Efter et studieår med hjemmeundervisning og aflyste sociale arrangementer sigter AAU mod at kunne byde de nye studerende velkommen til et universitet med fuldt fremmøde og normalt studieliv.

- Vi glæder os i år ekstra meget til at tage imod de over 4000 nye studerende, efter et år præget af Corona-restriktioner. Og dem, der ikke kom ind, vil jeg opfordre til at kigge på de spændende studier, der stadig har ledige studiepladser og gøre brug af de vejledningstilbud, der er – en god dialog kan ofte give en aha-oplevelse i forhold til, hvad en uddannelse egentlig handler om og kan føre til at gode jobmuligheder, siger prorektor Anne Marie Kanstrup.

Se en oversigt over de uddannelser på AAU, der stadig har ledige studiepladser her: https://www.aau.dk/uddannelser/optagelse/bachelor/ledige-studiepladser/

Uddannelser med flest tilbudte studiepladser på AAU 2021. Grafik: Søren Emil Søe Degn, AAU

Kontakt

Hiva Ahmadi, pressekontakt i AAU Kommunikation, 22 20 68 69, hiah@adm.aau.dk