Matematisk håndsrækning til kommende AAU-studerende

Matematisk håndsrækning til kommende AAU-studerende

Flere studerende end nogensinde får i år tilbud om at deltage i Aalborg Universitets (AAU) brush-up-kursus i matematik forud for studiestart til september. Tilbuddet skal styrke de studerendes faglige og sociale forudsætninger for at komme godt i gang på studiet og være med til at sikre, at færre studerende falder fra.

Matematik er en grundsten på alle ingeniør – og naturvidenskabelige uddannelser, men også på en række samfundsvidenskabelige uddannelser er solide matematiske kompetencer en nødvendig forudsætning for komme godt fra start på studiet. Derfor tilbyder AAU et brush-up-kursus i matematik som optakt til studiestarten den 1. september. Her får kommende studerende, der allerede har matematik på A- eller B-niveau, mulighed for at få genopfrisket og trænet de matematiske begreber inden studiestart. Initiativet skal både give de studerende en bedre studiestart og sikre, at færre falder fra, fordi de matematiske grundkompetencer ikke er støvet ordentligt af.

- Vi kan se, at studerende, der kommer ind med lav karakter i matematik fra gymnasiet eller har haft en længere pause, ofte har det sværere i begyndelsen af studiet. Det betyder både noget for trivslen hos den enkelte og for risikoen for at falde fra. Derfor er det en rigtig god idé at tage imod tilbuddet, siger Henrik Brohus, der er er leder af Første Studieår og Adgangskursus og ansvarlig for brush-up-kurset.
 

Udvider kapaciteten grundet corona

Brush-up-kurset har i de seneste år været en stor succes. Senest sidste år, hvor knap 700 kommende studerende deltog i enten et intensivt forløb over otte hele dage eller i et fleksibelt forløb over 15 halve dage. Derfor udvider AAU i år kapaciteten på kurset.

- Vi udvider kapaciteten, fordi vi har en forventning om, at flere kommende studerende vil være sultne efter at komme på skolebænken igen efter et mildest talt meget atypisk år med corona og rigtig meget undervisning bag skærmen. Mange længes formentligt efter lyden af kridt på en tavle og ikke mindst at arbejde sammen med ligesindede, siger Henrik Brohus.

En anden grund til, at kapaciteten udvides i år, er, at endnu flere kommende studerende får tilbuddet om at deltage. Det gælder fx studerende på samfundsvidenskabelige økonomiuddannelser, hvor matematik også spiller en væsentlig rolle i uddannelsen.
 

Forsmag på studielivet både fagligt og socialt

Brush-up-kurset kommer til at foregå som en kombination af forelæsninger i auditoriet og som opgaveregning i mindre grupper. Præcis som den problem- og projektbaserede undervisning også kommer til at foregår på studiet. Derfor vil kurset give en forsmag på livet som studerende på AAU. Men udover at ruste de studerendes faglige kompetencer til en universitetsuddannelse, giver brush-up-kurset også de studerende mulighed for at få en forsmag på det sociale liv som studerende.

- På kurset opdeler vi så vidt muligt deltagerne i grupper på baggrund af den uddannelse, de skal begynde på. Derfor giver kurset også rig mulighed for skabe nogle gode sociale relationer til kommende medstuderende allerede inden studiestart. Det, tror jeg på, er et stort plus for trivslen i den første tid som studerende, siger Henrik Brohus.
 

Fakta om brush-up-kurset

Brush-up-kurset udbydes i to varianter:

Brush-up Intensiv, der er et sammenhængende forløb over 8 hele dage den 16. – 25. august. Tilmeldingsfrist den 9. august. Kurset kan tages fysisk i Aalborg, Esbjerg og København.
Brush-up Flex er, der foregår hver formiddag i tre uger i perioden 9. – 27. august. Tilmeldingsfrist den 2. august. Kurserne kan tages fysisk i Aalborg og online (for studerende i Aalborg, Esbjerg og København).

Kommende studerende har mulighed for at deltage på brush-up-kurset, hvis vedkommende er optaget på en uddannelse på AAU, der kræver matematik på A- eller B-niveau. Det er en forudsætning, at deltagerne allerede har bestået matematik A eller B, da der udelukkende er tale op et brush-up-kursus og ikke et adgangsgivende kursus.

Læs mere om brush-up-kurset her


Kontakt

Henrik Brohus
Studieleder Første Studieår og Adgangskursus, AAU
Telefon: 4018 3042
E-mail: hb@civil.aau.dk