AAU-prodekan udpeget som national rådgiver til det europæiske samarbejde om supercomputere

AAU-prodekan udpeget som national rådgiver til det europæiske samarbejde om supercomputere

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udpeget professor Torben Larsen fra Aalborg Universitet til at være styrelsens nationale rådgiver vedrørende EuroHPC, det fælleseuropæiske samarbejde om supercomputing

Professor Torben Larsen er udpeget som national rådgiver til EuroHPC, det fælleseuropæiske samarbejde om supercomputing. Det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der efter indstilling fra Dansk e-Infrastruktur Samarbejde (DeiC) har udpeget Torben Larsen til hvervet. Han er til daglig prodekan for digitalisering på Det Tekniske Fakultet for IT og Design på Aalborg Universitet.

EU-landene har en fælles ambition om at skabe en supercomputer-infrastruktur i verdensklasse og et konkurrencedygtigt innovationsøkosystem inden for supercomputerteknologier, -applikationer og -færdigheder i Europa. Derfor er man gået sammen om at etablere EuroHPC, hvor deltagerlandene kan koordinere deres indsats og dele relevante ressourcer.

Uddannelses- og forskningsmæssige anliggender af national interesse

I Danmark er det Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der har ansvaret for medlemskabet af EuroHPC. Som national rådgiver bliver det således Torben Larsens rolle at rådgive styrelsen omkring uddannelses- og forskningsmæssige anliggender af national interesse, som har betydning for den danske deltagelse i EuroHPC. Han skal desuden være med til at sikre, at information fra EuroHPC tilflyder relevante miljøer i Danmark, blandt andet gennem dialog med DeiC.

− Med den stadigt stigende digitalisering af både samfundet som sådan og i særdeleshed forskning og erhvervsliv er det uhyre vigtigt, at et digitalt foregangsland som Danmark har adgang til den ypperste og mest slagkraftige digitale infrastruktur i verden. Jeg er beæret over, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har bedt om min assistance i den sammenhæng, siger Torben Larsen.

Torben Larsen er formelt udpeget til rådgiverrollen i sin personlige egenskab og repræsenterer således ikke sit arbejdssted eller andre organer og råd, som han er medlem af.

Udpegningen gælder for en periode på tre år med mulighed for forlængelse i yderligere tre år.

 

Kontakt:

Torben Larsen, prodekan for digitalisering, Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Aalborg Universitet, tlf.: 20206856, prodekan-tech-digital@aau.dk

Nelly Sander, presseansvarlig, Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Aalborg Universitet,tlf. 99402018, nsa@adm.aau.dk