Aalborg Universitet har valgt ny prorektor

Aalborg Universitet har valgt ny prorektor

Det bliver professor Anne Marie Kanstrup fra Institut for Planlægning, der overtager rollen som prorektor på Aalborg Universitet efter Inger Askehave.

Af Jeannette Bylov, journalist, AAU Kommunikation

Valget er faldet på Anne Marie Kanstrup, fordi hun både har de faglige og personlige kompetencer, der matcher jobbet, og fordi hun komplementerer den øvrige ledelse.

- Vi har valgt Anne Marie Kanstrup, fordi hun har en stærk profil og baggrund for jobbet. Hun har et indgående kendskab til AAU, et stort engagement og klare visioner for uddannelsesområdet. Hendes særlige kompetencer vil blandt andet komme i spil i forbindelse med etableringen af den tværgående enhed for PBL samt i videreførelse af den digitale indsats på undervisningsområdet. Jeg er sikker på, at Anne Marie kommer til at spille en stor rolle for, hvordan vi bedst udvikler vores uddannelser, så de matcher de behov, der er på arbejdsmarkedet. Netop det er der stort fokus på både fra politisk side og fra de uddannelsessøgendes side. AAU skal også fremadrettet have et meget opmærksomt blik på, hvordan vi kan tilbyde uddannelser, der er tætte på virkeligheden. Det er jeg overbevist om, at vores nye prorektor vil medvirke til at sikre, udtaler rektor Per Michael Johansen.

Kan trække på solid AAU-erfaring

Anne Marie Kanstrup er et kendt ansigt på AAU. Her har hun siden 2001 - med en enkelt afstikker på Professionshøjskolen UCN - haft sin faste gang på universitetet som både ph.d.-studerende, professor MSO på Institut for Kommunikation og Psykologi og senest som professor på Institut for Planlægning. Hun ser nu frem til at give sig i kast med at sprede AAU’s viden til resten af verden.

VIDEO

Mød AAU’s nye prorektor Anne Marie Kanstrup


Øverst på opgavelisten

I den kommende tid er der to meget vigtige opgaver for AAU på uddannelsesområdet, som den nye prorektor får til opgave at løse i fællesskab med resten af organisationen.

- Universitetet er midt i en udrulning af det justerede kvalitetssystem, som skal være på plads, før en genakkreditering kan finde sted. Det vil naturligvis også fylde meget, at regeringen har meldt en omfattende plan for decentralisering af uddannelser ud - herunder en reduktion på optaget i de fire store uddannelsesbyer, fortæller rektor Per Michael Johansen.

Hun vil blive budt velkommen i direktionen allerede fra den 15. juni. Den tidlige start sikrer en solid overlevering fra den konstituerede prorektor Jeppe Emmersen, som Anne Marie vil følge i den første tid. I august påbegynder vi et omfattende introduktionsprogram.

Yderligere information

Læs mere om Anne Marie Kanstrup: