nyhed

Aalborg Universitet vil styrke humaniora og samfundsvidenskab

Aalborg Universitet vil styrke humaniora og samfundsvidenskab

Aalborg Universitet (AAU) samler de humanistiske og samfundsvidenskabelige kræfter i et enkelt nyt og slagkraftigt fakultet, som vil få større gennemslagskraft og kunne levere flere dagsordensættende løsninger på globale udfordringer. Samtidig skal en ny enhed videreudvikle universitetets pædagogiske model med problembaseret læring og fremtidssikre AAU’s position som førende inden for den stadig mere udbredte læringsmodel.

Med en markant organisationsændring har Aalborg Universitet (AAU) i denne uge taget et betydeligt skridt mod at kunne levere endnu flere dagsordensættende løsninger på globale udfordringer og sikre universitetets position som spydspids inden for problembaseret læring.

Universitetet har netop besluttet at lægge sine to fakulteter for henholdsvis humaniora og samfundsvidenskab sammen til et enkelt nyt og slagkraftigt fakultet, som i kraft at sin størrelse og styrke vil få bedre muligheder for at udvikle fremtidens forskningsområder og uddannelser – og dermed levere dagsordensættende indsigter og løsninger på globale udfordringer. Samtidig etablerer AAU en tværgående forsknings- og undervisningsenhed, som skal videreudvikle universitetets unikke læringsmodel med problembaseret læring (PBL). En læringsmodel, der de senere år er blevet stadig mere populær på andre danske og internationale universiteter.

Et stærkere fundament

- De store udfordringer, verden står overfor, er menneskeskabte. Det kræver derfor også et fokus på menneskets handlinger og adfærd, hvis vi skal i mål med den grønne omstilling. Vi kan ikke redde verden med teknik og naturvidenskab alene. Tværtimod er det afgørende, at de humanistiske og samfundsvidenskabelige fagligheder indgår som et stærkt og ligeværdigt element i løsningerne af de globale udfordringer, siger bestyrelsesformand Lene Espersen, som tilføjer:

- Det er bestyrelsens ambition med det nye fakultet og de øvrige ændringer at skabe det bedst mulige fundament for et universitet, der vedkender sig sit samfundsmæssige ansvar og bidrager til at finde de mest innovative løsninger for fremtiden. Nu er rammerne sat for, at vi kan skabe et fremtidssikret indhold på Aalborg Universitet i den næste strategiperiode.

Fusionen af HUM og SAMF skal sikre, at AAU i fremtiden vil være en stærk og betydningsfuld spiller på de humanistiske og samfundsvidenskabelige områder. Et samlet SSH-fakultet vil stå stærkere og kan matche STEM-fakulteterne – både forskningsmæssigt og økonomisk.

- Hvis HUM og SAMF på AAU skal kunne levere løsninger i verdensklasse, kræver det et mere solidt organisatorisk fundament at stå på end det, de har i dag, siger rektor Per Michael Johansen.

Det nye fakultetet får samme økonomiske tyngde, som HUM og SAMF har samlet i dag, og på sigt er det desuden målet, at fakultetet skal kunne generere ny ekstern forskningsfinansiering. Etableringen af SSH-fakultetet indebærer som udgangspunkt ikke en omfordeling af midler fra ENGINEERING, TECH og SUND til det nye fakultet.

- Universitetet har ikke udsigt til at få tilført flere midler de kommende år, så styrkelsen af de to hovedområder kan kun lade sig gøre ved at samle de kræfter, vi allerede har på de to fakulteter i en enkelt stærk organisatorisk enhed. Styrkelsen af HUM og SAMF må ikke må ske på bekostning af andre forskningsområder. Derfor handler det om at finde ud af, hvordan vi udnytter de ressourcer, vi allerede har, på bedst mulige måde, forklarer rektor Per Michael Johansen.

Øget fokus på tværvidenskabelighed

AAU’s bestyrelse og direktion er enige om, at fokus på den tværvidenskabelige forskning er nødvendig, hvis universitetet også fremover skal spille en aktiv rolle. Derfor skal oprettelsen af det nye SSH-fakultet også sikre, at HUM og SAMF bliver en mere tydelig samarbejdspartner såvel internt som eksternt.

Bestyrelsen har desuden vedtaget, at AAU fremover skal tilstræbe, at humanistiske og samfundsvidenskabelige kompetencer (SSH) i højere grad integreres i tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannelser. Samtidig skal STEM-disciplinerne (science, technology, engineering og mathematics inkl. IT) også i højere grad indgå i SSH-uddannelserne. Formålet er at styrke AAU-studerendes evner til at anlægge et helhedsperspektiv på deres faglighed og give dem kompetencer til at løse samfundets stadig mere komplicerede udfordringer gennem tværfagligt samarbejde.

Ny enhed skal sikre AAU’s førerposition inden for PBL

En anden betydningsfuld del af den kommende organisationsændring er etableringen af en særlig forskningsenhed for problembaseret læring (PBL), der indtil videre har arbejdstitlen Institute of Advanced Studies in PBL. Enheden kommer til at bestå af videnskabelige og administrative medarbejdere, der skal arbejde med forskning i samt formidling og videreudvikling af universitetets undervisningsmodel, PBL.

- På AAU er PBL det pædagogiske fundament for undervisning og læring i alle uddannelser. Internationalt har vi længe været toneangivende inden for PBL-forskning og udvikling af PBL-praksis, og AAU er kendt for høj kvalitet i en læringsmodel, der anvendes konsekvent og gennemført på alle hovedområder. Den position ønsker vi at fastholde, men det kræver, at vi tager vores PBL-model til nye højder, siger rektor Per Michael Johansen.

Andre universiteter har de senere år opdaget fordelene ved PBL og er også begyndt at anvende læringsmodellen. Hvis AAU fortsat vil være – og være kendt som – en spydspids inden for PBL, er man nødt til at styrke sin forskning i PBL og videreudvikling af læringsmodellen.

- Ideen med at etablere en samlet tværgående forsknings- og undervisningsenhed for PBL er at samle kompetencerne, og på den måde kan enheden udnytte synergier på tværs af det universitetspædagogiske landskab på AAU samt sikre bedre understøttelse af nybrud inden for PBL, for eksempel i form af megaprojekter og digitalisering, ligesom den løbende kompetenceudvikling af underviserne vil være i fokus, siger rektor Per Michael Johansen.

Både sammenlægningen af HUM og SAMF og etableringen af den nye PBL-enhed træder i kraft 1. januar 2022.

 

Yderligere informationer:

Strategisk chefrådgiver Bo Jeppesen, tlf. 61 40 40 61, e-mail boje@adm.aau.dk