nyhed

Nyt videncenter til fordel for alle danske patienter med hudkræft

Nyt videncenter til fordel for alle danske patienter med hudkræft

Et nyt videncenter for hudkræft bliver nu en realitet takket være midler fra Privathospitalet Mølholm, Aalborg Universitet og Bispebjerg Hospital. De tre aktører er gået sammen i et offentligt-privat samarbejde, som samler en række af landets dygtigste eksperter inden for dermatologi til at udvikle nye metoder til forebyggelse og behandling af hudkræft, der med omkring 38.500 nye tilfælde om året er den hyppigste kræftform i Danmark.

Videncenter for Hudkræft får til formål at generere og implementere ny viden om, hvordan man kan forebygge og behandle sygdommen, der årligt rammer 38.500 danskere. I spidsen for projektet står professor ved Aalborg Universitet og overlæge på Aalborg Universitetshospital, Peter Bjerring, som også er tilknyttet klinik for Dermatologi på Privathospitalet Mølholm, speciallæge og klinikchef på Dermatologisk Klinik på Privathospital Mølholm, Flemming Andersen, samt professor ved Københavns Universitet og overlæge på Bispebjerg Hospital, Merete Hædersdal. Sammen ser de frem til at løfte opgaven med det nye videncenter.

Professor ved Københavns Universitet og overlæge på Bispebjerg Hospital, Merete Hædersdal, siger:

- Vi er meget taknemlige over at have fået denne mulighed. Det er på samme tid et skulderklap og en tillidserklæring om, at vi med projektet vil kunne gøre en mærkbar forskel for forebyggelse, diagnosticering og behandling af hudkræft ved at samle den bedste ekspertise på tværs af landet og udbrede den nyeste viden til gavn for alle danske hudkræftpatienter.

Professor ved Aalborg Universitet og overlæge på Aalborg Universitetshospital, Peter Bjerring, supplerer:

- Trods mange års folkeoplysning er hudkræft desværre kun steget i forekomst. Projektet har derfor et stort potentiale både for den enkelte og set med samfundsøkonomiske briller.

Tablet i stedet for solcreme som solbeskyttelse

Konkret vil Videncenter for Hudkræft have fokus på tre områder: Udvikling og afprøvning af en let anvendelig beskyttelse mod sollys, hvor man kan indtage stoffet som en tablet i stedet for at skulle bruge solcreme; udvikling af nye og mere skånsomme lys- og laserbaserede behandlingsmetoder til hudkræft samt udbredelse af viden om disse nye metoder til læger og til befolkningen generelt.

Derudover arbejder gruppen med en ny metode til optisk diagnostik uden biopsi, der, udover at skåne patienten for mødet med skalpellen, også vil kunne give patienten svar med det samme. Metoden afprøves i samarbejde med DTU i det såkaldte SCIN-CAG samarbejde om hudkræft i Region Hovedstaden og Region Sjælland, og vil via Videncenter for Hudkræft nu blive udbredt til hele landet.

Videncenter for Hudkræft får til huse i de eksisterende rammer i Aalborg, Vejle og København.

Fakta om Videncenter for Hudkræft

Privathospitalet Mølholm, Aalborg Universitet og Bispebjerg Hospital er gået sammen om oprettelsen af et nyt Videncenter for Hudkræft.

Der er tale om et offentligt-privat samarbejde, hvor parterne stiller finansiering og faciliteter såvel som faglig ekspertise til rådighed. Der tilknyttes desuden flere ph.d. studerende til projektet, hvormed videncentret vil bidrage til uddannelse af nye eksperter inden for området.

Privathospitalet Mølholm donerer samlet 25 millioner kroner over 5 år og stiller faciliteter og faglig ekspertise til rådighed gennem Klinik for Dermatologi.

Aalborg Universitet og Bispebjerg Hospital har hver doneret 4 mio. kroner og bidrager desuden med udstyr, forskningsfaciliteter og nogle af landets førende forskere og eksperter.

Fakta om hudkræft

Hudkræft er den mest almindeligt forekommende form for kræft i verden, og den stigende forekomst af hudkræft er lige nu højere end for alle andre kræfttyper tilsammen.

Dagligt diagnosticeres omkring 100 danskere med hudkræft, og 40 procent heraf vil med tiden udvikle flere tumorer.

På landsplan lider omkring 150.000 personer i dag af sygdommen. Det svarer til cirka tre procent af befolkningen, hvilket gør hudkræft til en endemisk sygdom (folkesygdom).

Eksponering for solstråler er den primære risikofaktor, hvad angår hudkræft, og trods en storstilet forebyggelsesindsats er forekomsten i Danmark steget til cirka 38.500 nye patienter om året. De udgifter, der er forbundet med hudkræft, er således betragtelige og vidner om betydelig sygelighed blandt patienter, en stor samfundsøkonomisk byrde og høj dødelighed blandt immunsvækkede befolkningsgrupper.

Kilde: https://gchsp.dk/cag/skin-cancer-innovation-clinical-academic-group-scin-cag/

Kontakt

  • Daglig leder af Videncenter for Hudkræft, professor på Købehavns Universitet og overlæge på Bispebjerg Hospital, Merete Hædersdal, e-mail: merete.haedersdal@regionh.dk, mobil: 40 83 56 16
  • Overlæge på Aalborg Universitetshospital og professor ved Aalborg Universitet, Peter Bjerring, e-mail: peterbje@dcm.aau.dk, mobil: 40 63 48 78
  • Klinikchef på Dermatologisk Klinik, Privathospitalet Mølholm, Flemming Andersen, e-mail: fan@molholm.dk, mobil: 31 48 46 35
  • Pressekontakt: Journalist Trine Kristensen, AAU Kommunikation, e-mail: tjek@adm.aau.dk, mobil: 61 96 71 91