Løsning på sag om manglende sidefagsforlængelse

Løsning på sag om manglende sidefagsforlængelse

Prorektor påpeger, at ingen eksamensbeviser er ugyldige, og er tilfreds med, at både dimittender og kandidatstuderende får mulighed for at vælge, om de ønsker eller har brug for at forlænge deres sidefag.

Ingen ugyldige eksamensbeviser. Flere valgmuligheder for berørte dimittender og kandidatstuderende. Og en mulighed for at supplere sit sidefag som deltidsstuderende uden at skulle betale for kurset.

Det er nogle af hovedtrækkene i løsningen på den dybt beklagelige sag, hvor et antal nuværende og tidligere studerende på Aalborg Universitet (AAU) ikke har fået forlænget deres sidefag på korrekt vis. Løsningen er foreslået af Styrelsen for Forskning og Uddannelse, og Uddannelses- og Forskningsminister Tommy Ahlers er orienteret om indholdet i den.

Løsningen retter sig både mod dimittender og kandidatstuderende, der på grund af en administrativ fejl fra universitetets side mangler 30 ECTS-point på deres eksamensbevis. Mens styrelsen slår fast, at eksamensbeviserne stadig er gyldige, vil de berørte dimittender dog skulle optjene de manglende 30 ECTS-point for at kunne tage pædagogikum og få undervisningskompetence som gymnasielærer. 30 ECTS-point svarer til et halvt års fuldtidsstudie.

Dette gælder dog ikke for dimittender, der allerede har taget pædagogikum. For dem vil den manglende sidefagsforlængelse ikke få job- eller uddannelsesmæssige konsekvenser.

Dimittender, der ikke allerede har taget pædagogikum, kan vælge enten at forlænge deres sidefag med de 30 ECTS-point eller – hvis de ikke har intentioner om at tage pædagogikum og arbejde som gymnasielærer – at lade være. For deres vedkommende vil den manglende sidefagsforlængelse altså kun have konsekvenser, hvis de ønsker at tage pædagogikum.

Dimittender, som ønsker at forlænge deres sidefag, vil blive tilbudt at gøre det som deltidsstuderende – dog uden den sædvanlige deltagerbetaling. Fleksibiliteten i løsningen betyder desuden, at de – selv om de er indskrevet som deltidsstuderende – kan studere på fuld tid, hvis de ønsker det.

Hvis de berørte dimittender ønsker at gøre brug af tilbuddet om at blive friholdt for deltagerbetaling, skal de give AAU besked inden 1. oktober 2018.

 

Uvist hvor mange

Styrelsen har derimod ikke fastlagt, hvor langt tilbage i tiden den manglende sidefagsforlængelse skal have konsekvenser, og har ladet det være op til AAU ud fra en faglig vurdering at bedømme, hvor mange årgange man vil involvere. På nuværende tidspunkt har universitetet kendskab til lige over 100 dimittender, hvor problematikken gør sig gældende, men det er uvist hvor mange af dem, der skal sidefagsforlænge. Det skal de nemlig ikke, hvis de allerede har taget pædagogikum, eller hvis de simpelthen ikke ønsker at tage pædagogikum, fordi de ikke arbejder i gymnasiesektoren.

De 15 kandidatstuderende, som er berørt af problemstillingen, og som skulle være dimitteret denne sommer får også mulighed for enten at forlænge deres sidefag med 30 ECTS-point eller at lade være. Uden forlængelsen fraskriver de sig dog muligheden for at tage pædagogikum. Alle kandidatstuderende, som dimitterer senere end sommeren 2018, skal forlænge deres sidefag som påkrævet. Det gælder også de 33 kandidatstuderende, som er ved at afslutte deres sidefag uden den påkrævede forlængelse, men som forventes at dimittere senere end sommeren 2018.

Rent praktisk skal alle forlængelsesforløb tilrettelægges med størst mulig fleksibilitet og med mulighed for at passe et fuldtidsjob ved siden af.

Prorektor Inger Askehave er tilfreds med, at styrelsen nu er fremkommet med en løsning. Hun fremhæver, at ingen dimittender nu behøver at frygte, at deres eksamensbeviser er ugyldige.

- Det er godt, at vi nu får en løsning på denne beklagelige sag, og at både dimittender og nuværende kandidatstuderende får mulighed for at vælge, om de ønsker og har brug for den faglige supplering. Nu lægger vi os i selen for at finde frem til alle berørte og tilrettelægge de bedst mulige forløb for dem, siger Inger Askehave.

Problematikken med manglende sidefagsforlængelse kom til AAU’s kendskab, da en fagkonsulent i Undervisningsministeriet afviste at lade to AAU-dimittender med hovedfag i samfundsfag og sidefag i geografi påbegynde pædagogikum, fordi de manglede de påkrævede ekstra 30 ECTS-point i deres sidefag.

Sagen fik straks AAU til at iværksætte en større intern undersøgelse for at sikre, at alle universitetets gymnasielæreruddannelser lever op til ministeriets retningslinjer. Undersøgelsen viste, at der i lige over 100 dimittender i løbet af de seneste fem år ikke har fået forlænget deres sidefag som påkrævet. Derudover er sammenlagt 48 nuværende kandidatstuderende berørt af den samme problemstilling.

Læs styrelsens svar til AAU vedr. manglende sidefagsforlængelse.

 

Yderligere oplysninger:

Presseansvarlig Anette Marcher, tlf. 2120 0241, e-mail ama@adm.aau.dk

Strategisk rådgiver Bo Jeppesen, tlf. 6140 4061, e-mail boje@adm.aau.dk

Nyheder fra AAU