AAU vinder sag om artikel om afskedigelse af professor

AAU vinder sag om artikel om afskedigelse af professor

Pressenævnet udtaler på flere punkter kritik af FORSKERforum for en artikel i bladets novembernummer. Aalborg Universitet havde indbragt sagen for Pressenævnet, fordi artiklen indeholdt fejlagtige påstande og spekulationer, som universitetet ikke fik mulighed for at gendrive.

FORSKERforum burde inden offentliggørelsen af artiklen ’Forskningsfrihed? Vindmølle-lobby krævede forsker fyret’ i bladets novembernummer have forelagt Aalborg Universitet (AAU) nye oplysninger om tidligere rektor Finn Kjærsdams samtale med en direktør fra vindmølleindustrien.

FORSKERforum burde i artiklen have indsat tidligere dekan Eskild Holm Nielsens afvisninger af en række påstande i forbindelse med afskedigelsen af professor Henrik Møller i 2014.

FORSKERforum burde have forelagt Eskild Holm Nielsen kritiske udsagn fra journalisten og forfatteren Peter Skeel Hjorth.

FORSKERforum burde ikke have givet indtryk af, at institutleder Børge Lindberg var blevet interviewet til artiklen.

Det fremgår af Pressenævnets kendelse i sagen om en artikel bragt i FORSKERforum nr. 309 fra november 2017, der omtalte afskedigelsen af AAU-professor Henrik Møller i 2014. AAU indklagede FORSKERforum for Pressenævnet i december, fordi den nævnte artikel indeholdt fejlagtige påstande og spekulationer, som AAU ikke fik mulighed for at gendrive.

Pressenævnet gav 15. maj AAU medhold på stort set alle afgørende punkter i klagen og udtalte kritik af FORSKERforum på de ovennævnte punkter. Derudover påpegede Pressenævnet, at det havde været hensigtsmæssigt, hvis det i artiklen var blevet nævnt, at Eskild Holm Nielsen havde gjort Vindmølleindustrien opmærksom på, at AAU’s lydforskere har ytringsfrihed, FØR Finn Kjærsdam gjorde det.

Pressenævnet fandt dog bl.a. ikke, at FORSKERforum havde udvist manglende kildekritik, og at AAU var berettiget til at få bragt et genmæle.

Derimod pålagde Pressenævnet FORSKERforum at bringe nedenstående tekst som en selvstændig artikel i overensstemmelse med prioriteringen af den påklagede artikel og i en periode svarende til den periode, hvor artiklen har været tilgængelig.

Hele Pressenævnets kendelse vil inden for kort tid kunne læses på Pressenævnets hjemmeside, http://www.pressenaevnet.dk/

 

Yderligere oplysninger:

Presseansvarlig Anette Marcher, tlf. 2120 0241, e-mail ama@adm.aau.dk

Strategisk rådgiver Bo Jeppesen, tlf. 6140 4061, e-mail boje@adm.aau.dk

-------------------------------------

Tekst, som Pressenævnet har pålagt FORSKERforum at bringe:

Pressenævnet kritiserer FORSKERforum

FORSKERforum kritiseres for en artikel om baggrunden for afskedigelsen af en professor

I en artikel fra november 2017 omtalte FORSKERforum en sag vedrørende en professor, som blev afskediget fra Aalborg Universitet i 2014. Afskedigelsessagen var tidligere blevet omtalt både i FORSKERforum og i andre aviser, da kritikere mener, at afskedigelsen skyldtes pres fra vindmølleindustrien.

Aalborg Universitet, den daværende dekan og institutlederen har klaget til Pressenævnet over atiklen.

I artiklen fremgik nye udtalelser, som støttede kritikernes udlægning af afskedigelsessagen. Pressenævnet kritiserer FORSKERforum for ikke at indhente klagernes kommentarer til de nye udtalelser.

Artiklen indeholdt endvidere kritiske udtalelser vedrørende forhold omkring afskedigelsessagen, som den daværende dekan tidligere havde udtalt sig om. Pressenævnet kritiserer FORSKERforum for ikke at indsætte den daværende dekans tidligere udtalelser i artiklen, hvorved hans svar ikke fremgik af sammenhængen.

Pressenævnet kritiserer endelig, at FORSKERforum i artiklen havde indsat kommentarer fra institutlederen, så det fremstod som om, de var givet i interview til artiklen, selvom kommentarerne var taget fra et brev, institutlederen havde sendt til én af de kritiske kilder, der medvirkede i artiklen.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk.