AAU er godkendt

AAU er tildelt en positiv institutionsakkreditering. Det betyder, at vores uddannelser er af høj kvalitet og lever op til de standarder, der er på området. Det er samtidig afslutningen på en to år lang proces med at rette op på de kritikpunkter, der var i den seneste akkreditering, som var betinget positiv.

Akkrediteringsrådet har den 21. juni 2018 tildelt Aalborg Universitet en positiv institutionsakkreditering. Dermed lever AAU som institution op til en række standarder for relevans, vidensbasering, niveau, tilrettelæggelse af uddannelser og et velfungerende internt kvalitetssikringssystem.

- AAU har været ”til eksamen”, og det er med stor glæde, at vi kan gå sommeren i møde med en positiv akkreditering og dermed en blåstempling af kvaliteten af vores institution, siger prorekor Inger Askehave.

Stor ros til involverede medarbejdere og studerende

Aalborg Universitet fik ved seneste institutionsakkreditering i 2016 en betinget positiv akkreditering, hvor der var kritik af forskningsbasering, selvevaluering og opfølgning på studiemiljø. I løbet af de seneste to år er der derfor arbejdet målrettet og systematisk med at videreudvikle kvalitetssystemet, og procedurer er blevet præciseret og implementeret for at løse de udpegede problemer.

- Rigtig mange medarbejdere og studerende på universitetet har været involveret i akkrediteringsprocessen. Samtidig har mange medarbejdere arbejdet hårdt og målrettet med implementeringen af nye politikker og procedurer i den betingede periode. Alle involverede har ydet en kæmpe indsats, og det vil vi gerne sige tusind tak for, siger Inger Askehave.

Den positive institutionsakkreditering kan kun opretholdes ved, at den høje kvalitet og relevans af uddannelserne også sikres fremadrettet.

- En stor tak til alle medarbejdere, som hver dag arbejder med kvalitetssikring af vores uddannelser. Det er det daglige kvalitetsarbejde, som betyder, at Akkrediteringsrådet har tillid til, at vi kan sikre og udvikle kvaliteten af vores uddannelser. Vi ser tydeligt det løbende og systematiske kvalitetsarbejde i organisationen, som er med til at sikre kvaliteten og relevansen af vores uddannelser. Vi er derfor stolte af og meget glade for, at Akkrediteringsrådet har tildelt os den positive institutionsakkreditering, siger Inger Askehave.

I den kommende tid bliver der arbejdet på at udvikle AAU’s interne kvalitetssystem yderligere, så både udviklingens af uddannelsernes kvalitet og eksterne krav fortsat kan imødekommes.

Læs akkrediteringsrapporten for Aalborg Universitet

Kontakt

  • Bo Jeppesen, strategisk rådgiver, mobil: 61 40 40 61, mail: boje@adm.aau.dk

Nyheder fra AAU